Děti a cizí jazyky. Kdy začít s výukou?

Ne nadarmo se říká: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Jazyk je prostředkem komunikace a neumět cizí jazyk znamená vytvářet si bariéru nejen mezi námi a okolním světem, ale i v získání zajímavé práce či dobrého postavení ve společnosti. Jestliže opravdu chcete vaše dítě nejlépe vybavit do života, začněte ho učit již od malička.

Jazyk je prostředkem k dorozumívání, proto je jasné, že čím více jazyků umíme, tím je pro nás svět bohatší. Ovládáním cizí řeči se nejen ruší jazykové bariéry mezi lidmi, ale významně se rozšíří pracovní nabídky u nás i v zahraničí.

Kdy začít

Naučit se cizí řeč jde v každém věku. Pravdou však je, že pokud chceme jazyk ovládat co nejlépe, je třeba začít s výukou co nejdříve. Věk však není jediné rozhodující kritérium pro její začátek. Na začátku byste se měla zamyslet se nad tím, zda již uspokojivě ovládá svůj mateřský jazyk, jestli má dostatečnou slovní zásobu a ovládá výslovnost. Pro kontrolu se pokuste zodpovědět na následující otázky. Umí vyjádřit svoje potřeby? Umí se dorozumět? Pokud jste alespoň jednou zaváhala nebo má-li dítě logopedickou vadu, raději výuku odložte. Dítě by primárně mělo umět hovořit svým rodným jazykem.

Na druhou stranu dítě v batolecím věku dokáže do sebe skvěle absorbovat slovní zásobu a navíc doslova prahne po tom, naučit se něco nového. Když nebudete děti do učení nutit, mají stoprocentně velkou šanci na úspěch!

Hrajte si

S první výukou jazyka se děti poměrně často setkávají již v mateřské školce. Zpravidla se jedná o anglický jazyk, který je nejrozšířenější cizí řečí. Existují však i anglické třídy s celodenní výukou. O děti se zde starají rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. Školky jako takové jsou zaměřeny na předškolní vzdělávání, takže i výuka jazyka probíhá naprosto přirozenou formou hry, která je dětem velmi příjemná a děti při ní získají pevné základy spontánním způsobem. Často si ani sami neuvědomují, že se vlastně učí cizí jazyk. Neopomíjí se ani individuální přístup, který je zvláště u dětí v tomto věku velmi důležitý.

Výuka by měla být vedena hravým stylem za použití říkanek, písniček a her, při kterých si děti osvojují řeč přirozeným způsobem. K tomu se využívají hračky, obrázkové knížky, didaktické hry a často i výuka pomocí počítače. Pro udržení pozornosti dítěte je vhodné střídat aktivní a pasivní činnosti – poslech a učení písniček vystřídat pohybem, soutěže a hry je dobré vystřídat například malováním či prací s knížkou. Další nespornou výhodou oproti klasickým školkám je počet dětí na jednoho učitele. K menšímu množství žáků se dá přistupovat mnohem osobněji.

Pokud chcete přihlásit vaše dítě do podobné školky, podívejte se do internetových vyhledavačů. 

Proč se učit cizí jazyk?

  • Znalost cizího jazyka otevírá bránu k rozličným kulturám a pomáhá dítěti pochopit mentalitu ostatních národů.
  • Dítě je prokazatelně napřed ve výuce ve srovnání s požadavky na střední a vysoké škole.
  • Děti lépe naslouchají a citlivěji reagují na jazykové projevy.
  • Bilingvismus má pozitivní vliv na intelektuální vývoj a zvyšuje mentální rozvoj dítěte.
  • Znalost dalšího jazyka pomáhá lépe porozumět rodnému jazyku.
  • Znalost cizího jazyka má vliv na výběr pracovních příležitostí do budoucna.

A kdy se začaly vaše děti učit světový jazyk? Jaký na tuto problematiku máte názor?

Související články

Talentované děti

Culík, který zvládne každý!