Děti a televize: 5 tipů

Televize může představovat jeden z nejhorších vlivů na vaše dítě. Ale to neznamená, že tomu tak je vždy! Následováním těchto tipů pomůžete vašemu dítěti využít to pozitivní ze sledování televize, aniž by se z něj stal zmatený malý „pecivál.“

Ilustrační snímek / Foto: www.123fr.com

1. Stanovte limity, kolik času mohou vaše děti strávit sledováním televize

Měli byste tak učinit ve velmi raném věku; ale i v případě, že dítě je starší a již si zvyklo na přílišné sledování televize, není příliš pozdě na zavedení časových limitů pro sledování televize. Doporučuje se, aby se děti do věku 18 měsíců na televizi nedívaly vůbec. I když to může být pro vás těžké, pokud jste peciválem sami, možná zjistíte, že omezení sledování televize je dobré i pro vás. Pro děti ve věku od 18 měsíců do tří let nedoporučuji více než 1/2 hodiny televize denně. A z té půl hodiny byste si měli vybrat nějaký vhodný dětský pořad. Pro děti ve věku od 3 do 6 let doporučuji nastavit limit na 1 hodinu televize denně. Od 6 let můžete stanovit limit na 2 hodiny. To by mělo představovat vhodný limit pro vaše děti po celou dobu jejich vývojového období. Jakmile se dostanou do dospívajících let, můžete se stát shovívavější, protože dospívající by se proti přílišné kontrole mohli vzbouřit

2. Sledujte televizi společně s dítětem namísto osamoceného sledování

Když se budete dívat na televizi s dítětem, je méně pravděpodobné, že se dostanou do škodlivého „TV transu.“ Je dobré pro vás a pro vaše dítě diskutovat o tom, co je na obrazovce. To umožní, aby se zážitek ze sledování stal více podnětným.

3. Nikdy nenabízejte televizi jako odměnu

Neměli byste spojovat televizi s něčím, na co se „hodné děti“ mohou dívat. Rovněž byste neměli používat zákaz televize jako trest. Pokud používáte televizor za trest nebo za odměnu, kladete tím příliš velký důraz na televizi jako na prvním místě.

4. Jděte dobrým příkladem

Pokud se sami hodně díváte na televizi, je pak samozřejmě mnohem těžší přesvědčit své děti, aby nečinily totéž. Omezení sledování televize je nejen skvělá věc pro děti, ale i pro dospělé. Pokud jste více zapojeni do života a méně do bezduché televize, budete lepším rodičem a lepším člověkem všeobecně.

5. Vyberte pro své děti nekomerční programy

Nejškodlivější pro děti nejsou TV programy samy o sobě, ale reklamy, které je učí toužit po nezdravých jídlech a nevhodných hračkách. Buď se vaše děti budou dívat pouze na veřejnoprávní televize, nebo je nechte sledovat videa, která jsou bez reklam. Reklama skutečně umí rozložit mozek dětí. Ujistěte se, že vaše děti jsou ušetřeny reklam, jak jen je možné.

Negativní dopady reklamy je těžké odhadnout. Myslím, že je možné, že velká část z dnešních problémů dětské obezity pramení z reklam, kvůli kterým děti touží po nezdravém jídle. Je zřejmé, že dohled nad tím, aby vaše děti jedly zdravě, je jiné téma. Ale myslím si, že tím, že vaše děti nebudou sledovat spousty televizních reklam, se sníží jejich touha po špatném jídle a bude snazší je přivést ke konzumaci zdravého jídla.