Dvě dělohy, aneb fenomén dnešních komplikací v těhotenství

Ne každá žena má to štěstí, že může otěhotnět. Ty, kterým se to povede zdaleka nemají vyhráno. Jejich těhotenství může být komplikované, provázeno různými problémy. Jedním takovým velkým problémem a poměrně častým fenoménem dnešní doby je, když žena má dvě dělohy.

Těhotná žena

Že jste o tomto fenoménu nikdy neslyšeli? Nejste jediní. Je to poměrně neznámý fenomén, který je však čím dál, tím častější a projevuje se u stále většího množství žen. Žena se nenarodí s jednou dělohou, ale se dvěmi. Některé jsou oddělené jen blankou, kterou je nutné odstranit, aby se plod v děloze mohl správně vyvíjet, jiné jsou odděleny zcela, každá děloha je plně funkční, nicméně jsou zkrátka dvě. Svě nevýhody to ale má.

Kromě toho, že dělohy jsou dvě, může se vyskytnou i jiný problém. Žena, která má dvě dělohy, může mít, ale také nemusí mít dva děložní čípky. Má-li je, je nutné je oba pečlivě kontrolovat. Někdy se vyskytne problém. Děložní čípky mohou být přepažené blankou, která může bránit přístupu k jednomu, nebo oběma čípkům. Tuto blanku je poté potřeba operativně odstranit.
Dalším problémem a to poměrně závažným, je samotné početí.

Početí se většinou nedaří, alespoň rozhodně ne zpočátku. Vzhledem k tomu, že jsou obě dělohy plně funkční, obě jsou schopny produkovat vajíčka. Každá ze svého jednoho vejcovodu. Stejně tak jsou schopny každá, nezávisle na sobě, menstruace. Menstruace probíhá tak, že jeden měsíc odchází neoplodněné vajíčko z jedné dělohy a druhý mesíc z dělohy druhé. Problém bývá s výpočtem ovulačních dní. Je tedy problém, aby se vůbec spermie umístila do správné, ten měsíc produktivní, dělohy. Pokud se zadaří, žena bohužel ani tak nemá vyhráno. Stěny každé dělohy jsou totiž o něco slabší, než stěna jedné velké dělohy. Mají tak tendency po oplodnění praskat.

Pokud se spermie uchytí a plod začne růst, bohužel stále nejsme u konce celého procesu. Děloha se může protrhnout, nebo může vzniknout jiný problém, a to takový, že plod nebude mít dostatek prostoru pro svůj růst. Vyrůst může ve ztísněném prostředí, ale také nemusí. Nejsme u konce. Ženy, které mají dvě dělohy, obyčejně musí podstupovat častější gynekologická vyšetření, ale také většinou podstupují odběr plodové vody. Vylučují se tak rizika spojená s těhotenstvím u ženy, která má dvě dělohy, jako jsou dědičné vady, němota, hluchota, či slepost, na které jsou tyto děti více náchylné. Výjimkou naneštěstí nejsou ani potraty. Někdy ženy dokonce potratí i prvních pět plodů, než se jim podaří otěhotnět a plod donosit. Samozřejmě jedná se o riziková těhotenství. Nicméně žádné těotenství není stejné a je třeba si uvědomit, že každá žena nemá stejné příznaky. Jedna dítě může počít naprosto bez problémů a druhá může několikrát potratit a poté se jí stejně může narodit postižené dítě.

Dobrou zprávou u tohoto druhu těhotenství je, že se může podařit počít rovnou dvě děti naráz. Každé může být v jedné děloze a přitom stejně budou dvojčata, i kdyby se narodila se zpožděním o 6 týdnů po sobě, což v tomto případě je možné. Důležité je pro ženy, které mají podobný, či stejný problém, nebýt ve stresu, což je velice těžké a především myslet pozitivně. Psychika je to nejdůležitější, to mějte na paměti. Pozitivní smýšlení může ovlivnit mnohé.