O životě

 

Život je píseň – zpívej ji.

Život je hra – hraj ji.

Život je boj – přijmi jej.

Život je sen – uskutečni ho.

Život je oběť – nabídni ji.

Život je láska – užívej si ji.