Co musí vědět matky předškoláků?

Máte doma předškoláka, který se v příštím školním roce chystá usednout do lavice první třídy? Dbáte na to, aby se na svůj „ostrý start“ do nové etapy života dobře připravil? Pak byste neměli kromě klasických dovedností, jako jsou barvy, tvary a počítání do pěti, opomenout jazykovou vybavenost, při níž se předpokládá, že dítě kromě mateřského jazyka zvládne i základní komunikaci v jazyce světovém. Ano, skutečně je tomu tak.

Nejžádanější kurz: angličtina pro předškoláky

Dnes už nikoho nepřekvapí, že výuka angličtiny začíná už v mateřské škole. A vyučující dobře vědí proč. Dítě je v raném věku nejvíce vnímavé k přirozené slovní zásobě a schopnosti učit se nové věci. Proto je kurz angličtina pro předškoláky tak žádaný. Cílí totiž právě tam, kde má největší procento úspěšnosti.

Předškolní děti se naprosto přirozeným způsobem a za pomoci oblíbených postav Steva a Maggie seznamují s angličtinou. K angličtině tímto způsobem získávají pozitivní vztah, zbavují se již v ranné životní fázi ostychu a připravují se tak na pokračování na dalších stupních studia. Do kurzu chodí jednou týdně, bez přítomnosti rodičů. 

Přirozené pojetí výuky

Výuka probíhá hravou formou, za použití obrázků, písniček a edukativních her. Činnosti se během hodiny střídají tak, aby děti bez problému udržely pozornost. Metoda Wattsenglish, která je při výuce aplikována, má zastánce nejen mezi dětmi a rodiči, ale především mezi odborníky. Poprvé v historii vychází výuka anglického jazyka z přirozeného využití lidské tváře. Využití reálného obličeje dětem pomáhá si slovíčka a větná spojení snáze zapamatovat a spojit s reálnými předměty a životními situacemi. 

Angličtina pro děti je nejlepším odrazovým můstkem k jejich budoucím studijním úspěchům, potažmo kariéře. V jazykové škole JS FAN se mohou naučit anglicky bez biflování, naprosto přirozeným způsobem, tak, aby je výuka bavila a těšily se na ni. Nejenže se zde naučí přirozeně mluvit, ale navíc si i najdou nové kamarády. 

Přejít nahoru